Atribut coords

Havolaning koordinatalarini belgilaydi.

Ushbu atribut <object> elementi ichidagi havolalar uchun ishlatiladi. shape atributi bilan birgalikda havola maydonini hosil qiladi, ya'ni ushbu atributlar yordamida hosil bo'lgan shakl havola vazifasini o'taydi.

<a> elementida ham ishlatish mumkin. Lekin <area> elementida ishlatish tavsiya qilinadi.

Sintaksis

<object usemap="#<identifikator>">
  <map name="<identifikator>">
    <a href="<manzil>" coords="<koordinatalar>">...</a>
  </map>
</object>

Qiymatlari

Koordinatalar to’plami havola maydonining shakli bilan aniqlanadi. Shakl esa shape atributi yordamida belgilanadi. To’g’ri to’rtburchak uchun (shape="rect") ikkita nuqtaning koordinatalari belgilanadi, ya’ni to’rtta qiymat berilishi kerak: (x1, y1) va (x2, y2). Quyidagi rasmga e’tibor bering.

coord
Rasm №1 — To’g’ri to’rtburchak uchun koordinatalar

Aylana uchun (shape="circle") uchta qiymat beriladi: aylana markazining koordinatasi (x, y) va aylana radiusi (R). 2-rasmda ko’rishingiz mumkin.

Ko’pburchak uchun (shape="poly") ketma-ketlik bilan har bir burchakning koordinatalari beriladi (x1, y1, x2, y2 va hokazo). 3-rasmga qarang.

Default qiymati

Yo'q.

Brauzerlar

Internet Explorer Edge Chrome Opera Safari Firefox
4 1
Android Firefox Opera Safari
1 6