<area>

Rasmning havola vazifasini o'tovchi aktiv hududlarini belgilaydi.

Har bir elementi rasmning aktiv hududlarini belgilaydi. Ushbu hududlar havola vazifasini bajaradi. Bunday rasm tashqi ko'rinishi jihatidan oddiy rasmdan farq qilmaydi, lekin havola vazifasini o'tovchi har xil shakldagi bir nechta qismlarga bo'lingan bo'lishi mumkin. elementi havola maydoni shaklini, o'lchamlarini va havola qilinayotgan sahifa manzilini belgalaydi. Doim <map> konteyneri ichida keladi.

Bir nechta havola hududlari ustma-ust joylashishi mumkin. Bunda HTML kodi yuqoriroqdagilari teparoqda joylashadi.

Sintaksis

<map>
 <area href="manzil">
</map>

Yopuvchi teg

Kerak emas

Atributlar

alt
Rasmning alternativ matnini belgilab beradi.
coords
Rasmdagi kerakli maydonning koordinatalarini belgilaydi.
href
Havola qilinayotgan dokument manzilini belgilaydi.

Ushbu element uchun umumiy atributlar va hodisa (event)lar mavjud.

Misol

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <title>А, atribut shape</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <object type="image/jpeg" data="../../sample/sample.jpg" 
  width="500" height="500" usemap="#link">
  <map name="link">
   <area href="https://google.com" shape="rect" coords="0, 0, 250, 250" alt="Google" target="_blank">
   <area href="https://yandex.com" shape="rect" coords="250, 0, 500, 250" alt="Yandex" target="_blank">
  </map> 
  </object>
 </div>
</body>
</html>

Natija

Brauzerlar

Internet Explorer Edge Chrome Opera Safari Firefox
1 12 1 3 1 1
Android Firefox Opera Safari
1 1 6 1