Atribut rev

Joriy sahifaning havola qilinayotgan sahifa uchun ahamiyatini belgilaydi.

Sintaksis

<a rev="qiymat">...</a>

Qiymatlari

Har qanday matn.

Default qiymati

Yo'q.

Misol

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>А, atribut rev</title>
 </head>
 <body>
  <p><a href="/" rel="Bosh sahifa" rev="Ichki sahifa">
     Bosh sahifaga o'tish</a></p>
 </body>
</html>

Natija

Brauzerlar

Internet Explorer Edge Chrome Opera Safari Firefox
Android Firefox Opera Safari