<!-- -->

Dokument kodiga izoh qo'shish uchun foydalaniladi.

Izoh sahifada ko'rinmaydi. Sahifa kodini tushunishda oson bo'lishi uchun texnik maqsadlarda qo'llaniladi. Izohning ichiga boshqa elementlarni qo'shish mumkin, lekin boshqa bir izohni ichma-ich qilib joylash mumkin emas.

Sintaksis

<!-- izoh -->

Atributlar

Yo’q.

Misol

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <title>HTMLda izoh</title>
   <meta charset="utf-8">
 </head>
 <body> 
   <!-- So'nggi maqolalar -->
   <section class="b-lastAdded">
    <h1 class="b-lastAdded__title">Yangi maqolalar</h1>
    <div class="b-lastAdded__item">...</div>
   </section>
 </body> 
</html>

Natija

Brauzerlar

Internet Explorer Edge Chrome Opera Safari Firefox
2 12 1 1.3 1 1
Android Firefox Opera Safari
1 1 6 1