<caption>

Jadvalga sarlavha qo'yish uchun ishlatiladi.

<caption> elementi jadvalning sarlavhasini yaratish uchun mo'ljallangan va uni faqat <table> konteynerining ichiga, va darhol ochuvchi tegdan keyin joylashtirish kerak. Bunday sarlavha odatda matndan iborat, jadvaldan oldin keladi va jadvaldagi ma'lumotni ta'riflaydi.

Sintaksis

<table>
 <caption>Matn</caption>
 <tr>
 <td>...</td>
 </tr>
</table>

Yopuvchi teg

Bo’lishi shart

Atributlar

Ushbu element uchun umumiy atributlar va hodisa (event)lar mavjud.

Misol

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>caption</title>
 </head>
 <body> 
 <table>
  <caption>Jadval #1. Quyosh sistemasidagi sayyoralar</caption> 
  <tr>
   <th>Nomi</th>
   <th>Massasi</th>
   <th>Tasdiqlangan yo'ldoshlari soni</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Merkuriy</td>
   <td>0,06</td>
   <td>0</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Venera</td>
   <td>0,82</td>
   <td>0</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Yer</td>
   <td>1,00</td>
   <td>1</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Mars</td>
   <td>0,11</td>
   <td>2</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Yupiter</td>
   <td>317,8</td>
   <td>79</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Saturn</td>
   <td>95,2</td>
   <td>82</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Uran</td>
   <td>14,6</td>
   <td>27</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Neptun</td>
   <td>17,2</td>
   <td>14</td>
  </tr>
 </table>
 </body>
</html>

Natija

Brauzerlar

Internet Explorer Edge Chrome Opera Safari Firefox
3 12 1 7 1 1
Android Firefox Opera Safari
1 1 6 1