<canvas>

JavaScript yordamida manipulyatsiya qilinadigan sohani yaratadi.

<canvas> elementi sahifada bir soha - maydon yaratadi, unda JavaScript yordamida turli xil ob'ektlarni chizish, rasmlarni ko'rsatish, ularni o'zgartirish va xususiyatlarini tahrirlash mumkin. Ushbu element yordamida rasmlar, animatsiyalar, o'yinlar va boshqa narsalarni yaratishingiz mumkin.

Sintaksis

<canvas id="identificator">
</canvas>

Yopuvchi teg

Bo’lishi shart

Atributlar

Ushbu element uchun umumiy atributlar va hodisa (event)lar mavjud.

Misol

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <title>canvas</title>
 <meta charset="utf-8">
 <script> 
  window.onload = function() {
  var drawingCanvas = document.getElementById('smile');
  if(drawingCanvas && drawingCanvas.getContext) {
   var context = drawingCanvas.getContext('2d');
   // Aylanani chizamiz
   context.strokeStyle = "#000";
   context.fillStyle = "#32cd32";
   context.beginPath();
   context.arc(100,100,50,0,Math.PI*2,true);
   context.closePath();
   context.stroke();
   context.fill();
   // Chap ko'zni chizamiz
   context.fillStyle = "#fff";
   context.beginPath();
   context.arc(84,90,8,0,Math.PI*2,true);
   context.closePath();
   context.stroke();
   context.fill();
   // O'ng ko'zni chizamiz
   context.beginPath();
   context.arc(116,90,8,0,Math.PI*2,true);
   context.closePath();
   context.stroke();
   context.fill();
   // Og'izni chizamiz
   context.beginPath();
   context.moveTo(70,115);
   context.quadraticCurveTo(100,130,130,115);
   context.quadraticCurveTo(100,150,70,115); 
   context.closePath();
   context.stroke();
   context.fill();
  }
  }
 </script>
 </head>
 <body>
 <canvas id="smile" width="200" height="200">
  <p>Sizning brauzeringiz ushbu chizmani qo'llab-quvvatlamaydi!.</p>
 </canvas>
 </body>
</html>

Natija

Brauzerlar

Internet Explorer Edge Chrome Opera Safari Firefox
9 12 1 9 2 1.5
Android Firefox Opera Safari
2.1 2 9 2