Atribut width

Appletning kengligini belgilaydi.

Qiymatlari foizda yoki pikselda berilishi mumkin. Foizda berilgan taqdirda, appletning o'lchami yuqori element (appletni o'z ichiga oluvchi element) o'lchamiga nisbatan hisoblanadi.

Sintaksis

<applet code="fayl_nomi" width="155"></applet>

Qiymatlari

Foizda (22%) yoki pikselda (223) ko'rsatilgan butun musbat son.

Default qiymati

Brauzerlar turlicha default qiymat berishadi. Masalan Internet Explorer — 150 piksel, Firefox — 234 piksel.

Brauzerlar

Internet Explorer Edge Chrome Opera Safari Firefox
3 12 1 1
Android Firefox Opera Safari