Atribut align

Appletning yonidagi elementlarga nisbatan tekislanishini belgilaydi.

Sintaksis

<applet align="bottom | left | middle | right | top"></applet>
bottom
Appletning pastgi chegarasini atrofdagi matnga tekislash.
left
Appletni chap tomonga tekislash.
middle
Appletning o'rtasini joriy qatorga tekislash.
right
Appletni o'ng tomonga tekislash.
top
Appletning yuqori chegarasini joriy qatorning eng baland elementiga tekislash.

Default qiymati

left

Brauzerlar

Internet Explorer Edge Chrome Opera Safari Firefox
3 12 1 1
Android Firefox Opera Safari