<acronym>

<acronym> elementi matnni akronim ya'ni qisqartma ekanligini bildiradi.

Misol uchun IE, AQSh kabi qisqartmalar. Ba’zi brauzerlar ushbu elementni nuqtali chiziq bilan ajratib ko’rsatishadi. title atributi yordamida qisqartmaning to’liq mazmunini belgilash mimkin.

Bu element eskirgan, o’rniga <abbr> elementini ishlating.

Sintaksis

<acronym>Matn</acronym>

Yopuvchi teg

Bo’lishi shart

Atributlar

Ushbu element uchun umumiy atributlar va hodisa (event)lar mavjud.

Misol

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
 <html>
  <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
   <title>ACRONYM</title>
  </head>
  <body> 
  <p>Joomla! <acronym title="PHP: Hypertext Preprocessor">PHP</acronym> tilida yozilgan <acronym title="Content Management System">CMS</acronym>.</p>
 </body> 
</html>

Natija

Brauzerlar

Internet Explorer Edge Chrome Opera Safari Firefox
3 12 1 1.3 1 1
Android Firefox Opera Safari
1 6